top of page

VACATURES IBT BESTUUR

Huidige vacatures

Vacature nieuwe bestuursleden.png
Vacature nieuwe bestuursleden (1).png
secretaris.jpg

IBT Bestuursfuncties

 

Stichting Interbestuurlijke Trainees (IBT) is hét netwerk voor trainees die werken voor de decentrale overheid. Onze missie is om overheidstrainees uit heel Nederland bij elkaar te brengen en de samenwerking binnen en tussen traineeprogramma’s te verbeteren. Bij ons staan kennisdeling, advisering en het vergroten van het professionele en persoonlijke netwerk centraal.

​Ben jij ondernemend, verantwoordelijk en iemand die graag samenwerkt? Wil jij als trainee net een stapje extra doen en wat meer verantwoordelijkheid hebben en zo jezelf nog meer ontwikkelen? Wil je trainees ontmoeten uit heel Nederland? Misschien moet jij dan wel bestuurslid worden! Als IBT bestuur organiseren we maandelijkse evenementen, onderhouden we contacten met de verschillende traineepoules en creëeren we een aantrekkelijk aanbod om traineeships mee te verrijken. Dat moet natuurlijk allemaal op een financieel verantwoordelijke manier gebeuren. Kortom, taken genoeg voor het bestuur. 

Voorzitter
Als voorzitter ben je hét boegbeeld van het IBT en heb je de hoofdverantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Het is daarom van belang dat je altijd overzicht hebt van waar het IBT zich mee bezighoudt en wat er in de toekomst moet gebeuren. Je zit vergaderingen voor en coördineert de taken van het bestuur. Daarnaast bewaak je de voortgang van taken op samen bepaalde actielijsten. Je bereidt de stuurgroepvergaderingen met de coördinatoren van de aangesloten traineepools voor en houdt met behulp van het advies van de penningmeester de financiën in de gaten. Je weet waar ieder bestuurslid mee bezig is monitort de voortgang van projecten. Ook houd je de langetermijnvisie in de gaten die jullie als bestuur samen hebben bepaald.

Secretaris
Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter. Jouw taken zijn niet beperkt tot agenda- en documentbeheer maar in overleg met de voorzitter bepaal je de kaders van jouw functie. Je houdt je bezig met de voor- en nazorg van de overleggen, het beheer van de verschillende middelen (o.a. accounts) en behoud je het overzicht van alles wat er speelt. Je houdt de planning bij en controleert welke acties er open staan.

Externe Betrekkingen

Als bestuurslid Externe Betrekkingen ben je verantwoordelijk voor het contact met de buitenwereld. Je onderhoudt het contact met een relevant netwerk voor het IBT. Het is aan jou om dit netwerk verder uit te bouwen. Ook ben je de schakel tussen het IBT en de coördinatoren en ambassadeurs van de aangesloten pools. Daarnaast vertel je aan trainees het verhaal van het IBT en enthousiasmeert daarbij trainees om deel te nemen aan activiteiten en/of om actief te worden voor het IBT.

Activiteiten
Het IBT is een netwerkorganisatie voor en door trainees in de publieke sector. De kernwaarden van het IBT zijn kennisdeling en verbinding. Het organiseren van evenementen is daarom van hoofdbelang om trainees bij elkaar te brengen. Als bestuurslid Activiteiten ben jij de trekker van de organisatie van deze evenementen.  Jij bent de spil in het organisatieproces. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van een geschikt tijdstip, het uitnodigen van sprekers en het bijhouden van aanmeldingen. 

​Communicatie
Wil jij ervoor zorgen dat het visitekaartje van het IBT tip top in orde is? Als bestuurslid Communicatie houdt je je onder andere bezig met de website, ons LinkedIn profiel, ons Instagram account en de maandelijkse IBT nieuwsbrief. Dankzij jou zijn onze leden op de hoogte van de aankomende evenementen.  

Penningmeester
Als penningmeester bij het IBT ben je verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting. Je houdt je bezig met het opstellen van de begroting en jaarrekening, het bewaken van de financiële positie en het doen van betalingen en declaraties. Je werkt nauw samen met de andere bestuursleden en externe partijen zoals de traineepools en andere partners. Je adviseert het bestuur over financiële zaken en legt verantwoording af over de financiën tijdens de stuurgroepvergadering. Daarnaast is het belangrijk dat je een goed overzicht hebt van alle inkomsten en uitgaven van de stichting en dat je deze nauwkeurig bijhoudt in de administratie. Je bent proactief in het signaleren van eventuele financiële risico's en denkt mee over mogelijke oplossingen. Als penningmeester ben je een belangrijk onderdeel van het bestuur en draag je bij aan het succes van de Stichting Interbestuurlijke Trainees.

 
Als een van deze posities je aanspreekt stuur dan je CV met een korte motivatie op naar: interbestuurlijketrainees@gmail.com. 

In de aankomende maanden zullen (bijna) alle functies vrijkomen binnen het IBT-bestuur. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie!


 

bottom of page