top of page

Themasessie Diversiteit & Inclusie

Op 28 september 2021 hebben we in samenwerking met de Algemene Bestuursdienst een themasessie over Diversiteit & Inclusiegeorganiseerd. Onze speciale gast was Iwan Bean, directeur Burgerzaken en Belastingen bij de gemeente Rotterdam. Een discussiepanel bestaande uit 5 trainees uit verschillende pools ging samen met hem het gesprek aan. Een tweetal stellingen over diversiteit op de werkvloer vormde het kader voor een geanimeerd en inspirerend gesprek. Samenvattend zijn er een paar mooie gedachten gedeeld en conclusies getrokken:


  • Kwaliteit wordt nog onvoldoende gekoppeld aan diversiteit, terwijl dit wel degelijk een kwaliteit is;

  • Inclusie betekent niet alleen het aannemen van diverse mensen, je moet hen ook integreren en

  • Maak als organisatie gebruik van de kracht die je door een divers medewerkersbestand in huis hebt;

  • Faciliteer de plaatsing van mensen met diverse achtergronden op topposities bewust, voor een betere wereld van morgen;


Diversiteit en inclusie omvat niet alleen vrouwen en multiculturele achtergronden, maar ook mensen met een handicap of opleidingsachterstand. Zorg ervoor dat deze groepen niet uit het zicht raken.

In zijn slotwoord riep Iwan ons op om alert te zijn tot welk debat we ons laten verleiden en ons te blijven afvragen of het debat nog steeds afkoerst op het hogere doel, namelijk verandering brengen. Ook nodigde hij ons uit om ons niet alleen vast te klampen aan beleid, maar het verdiepende gesprek aan te gaan daar waar wij dat noodzakelijk vinden. Zijn tip hierbij: het gesprek moet altijd verbindend zijn, nooit polariserend.2021-09-28

Online

Foto's

bottom of page