top of page

In gesprek met...Dick Schoof (ministerie van J&V)

In samenwerking met het IBT en de ABD nodigde het ITO de trainees uit om in gesprek te gaan met Dick Schoof. Dick Schoof is sinds 1 maart 2020 de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Zijn lange carrière bestaat uit een indrukwekkend aantal functies binnen het Rijk, voornamelijk in het veiligheidsdomein. Zo was hij hoofddirecteur IND, Directeur Openbare Orde en Veiligheid en Politie, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en directeur-generaal van de AIVD.


J&V staat de afgelopen tijd veel in de spotlights en is meermalen opgeschrikt door crisissen. Zo staat Dick Schoof en het departement voor grote uitdagingen voortkomend uit onder andere de moord op Derk Wiersum en Peter R. de Vries, de reeks kritische NRC artikelen over de wettelijkheid van het handelen van de NCTV, pestgedrag binnen de IND, de impact van de toeslagenaffaire, de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan en de overstromingen in Limburg.


2021-12-14

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt, Den Haag, Nederland

Foto's

bottom of page