top of page

Holland's Next Topambtenaar

Het IBT en de Algemene Bestuursdienst nodigden de trainees uit om hun vragen en ideeën te delen over hoe het topbestuur in Nederland eruit zou moeten zien. Niet met zomaar iemand, maar met Bram de Klerck, directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD is een groep van ruim 1.500 rijksambtenaren in managementfuncties met salarisschaal 15 en hoger. Bram

is verantwoordelijk voor het functioneren van de ABD. Oftewel: als het gaat om leidinggeven voor Nederland, moet je wel bij hem zijn.


Programma

16.00

Introductie IBT & Bram stelt zich voor.

16.10

Vraaggesprek met Bram de Klerck over de rol van de ABD, recente mediaberichten hierover en ingezonden vragen/opmerkingen van trainees.

16.20

Trainees presenteren hun visie over toekomstig leiderschap voor Nederland.

16.50

Afsluiting met slotwoord door Bram en ruimte voor vragen vanuit het publiekOver de ABD – actualiteiten

"Een sterke overheid is een randvoorwaarde voor een sterk Nederland. Dat valt of staat bij leiderschap. (…) Wij vergroten de maatschappelijke betrokkenheid van de Rijksoverheid. We zorgen dat de Nederlandse samenleving wordt gehoord. Vanuit onze rol als maatschappelijk partner."

(Jaarverslag ABD 2020).


De Algemene Bestuursdienst is een groep van ruim 1.500 topambtenaren van de Rijksoverheid. Deze overheidsorganisatie valt onder het ministerie van BZK en wordt gefaciliteerd door Bureau ABD. Het bureau ondersteunt de ABD met werving, selectie en loopbaanontwikkeling. Kortom: Bureau ABD helpt de juiste topambtenaren aan de juiste maatschappelijke opgave te koppelen. 1995 werd de ABD opgericht om de aansturing van ministeries te versterken en ambtenaren mobieler te maken. Deze zaten voorheen namelijk vaak zeer lang op één functie. Een grotere mobiliteit moest vernieuwing faciliteren en voor een grotere kruisbestuiving tussen departementen zorgen. Inmiddels gaat de mobiliteit volgens critici echter te snel. Het duurt even voordat je in een topfunctie helemaal thuis bent, en veel opgaven gaan over meerdere jaren. Een te snelle doorstroom zou tot onrust en niet voldoende opgepakte taken leiden. Ook uitte de Tweede Kamer zorgen over de benoeming voor nieuwe functies na vertrek. Dit heeft geleid tot een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het functioneren en de strategie van de ABD. De UU concludeerde dat de ABD vele positieve effecten heeft, maar in de strategische doelstellingen en in transparantie (‘wat doet de ABD nu precies?’) nog tekortschiet.


2021-10-26

Online

Foto's

bottom of page